Portfolio

Ga terug

ASML, Meebewegen met marktvraag

“Flexibiliteit zonder je personeel te verliezen”

De ASML fabrieken hebben grote uitdagingen op het gebied van flexibiliteit. Jaren met hoge productie worden afgewisseld met jaren met een lagere klantvraag. Het inzetten van tijdelijke krachten is geen optie. Het personeel is hoogopgeleid en wordt intern langdurig geschoold. ASML wil deze medewerkers niet ontslaan in langdurige rustige perioden, maar behouden voor het moment dat de vraag weer aantrekt.

 

Bij ASML heeft men een flinke historie in oplossingen voor deze gevraagde flexibiliteit, maar er wordt voortdurend gezocht naar nieuwe wegen. ModernWorkx is gevraagd oplossingen te ontwikkelen voor:

  • Sturen op de inzet van overwerk en verlofdagen; gebruikmakend van de piek- en dalmomenten in het werkaanbod.
  • Meer flexibiliteit in de vlakke 5-ploegendienst.
  • Flexkrachten die kunnen meeademen met de werkhoeveelheid en door multiinzetbaarheid.
  • Korte termijn flexibiliteit.

ModernWorkx heeft ondersteuning geleverd bij het onderhandelingsproces met vakbonden en ondernemingsraad over de aanpassing van het werktijdenbeleid.

 

De rol van ModernWorkx is die van objectiverende partij. Door ideeën en meningen uit te werken in concrete roosters en beoordelingscriteria kunnen partijen op basis van cijfermateriaal de keuzes bespreken en onderbouwde besluiten nemen.


Meld u aan voor onze update

Wij sturen maximaal 4 updates per jaar