Portfolio

Ga terug

Hilverzorg

“Tevreden zelfroosteren met minder kosten en minder gezichten aan het bed”

Hilverzorg stond voor de situatie waarbij duidelijk was dat de planning en roostering op de huidige wijze niet voortgezet kon worden. Zowel de organisatie (teveel systemen; teveel fouten; te weinig efficiënt; geen goede match tussen benodigde en beschikbare capaciteit; onvoldoende koppeling met cliëntenadministratie en personeelsinformatiesysteem) als de medewerker (te weinig wensen worden gehonoreerd, willen meer invloed op werktijden om tot betere balans werk-privé te komen) zijn niet tevreden met de huidige gang van zaken.

De vakantieplanning heeft aangetoond dat er structureel knelpunten zijn in de zomervakantie. Ook de arbeidsmarkt speelt een rol; er zijn langdurig openstaande vacatures. Bovendien vergrijst het personeelsbestand snel. Het wordt dus belangrijk om hierop adequaat in te kunnen spelen.

 

ModernWorkx heeft Hilverzorg begeleid bij de opdracht van de RvB: “Ontwikkel en beproef een planning- en roosterbeleid dat klantgericht werken bevordert, efficiënt is en zorgt voor medewerkertevredenheid”.

 

De aanpak heeft bestaan uit het ontwikkelen van een concept planning- en roosterbeleid gebuikmakend van zelfroosterprincipes. Er zijn vier proeftuinen ingericht met enkele varianten van zelfroosteren in samenhang met een nieuwe manier van planning en roostering in, ondersteund door ICT. Deze proeftuinen zijn gedetaileerd geëvalueerd, waarna er een definitief planning- en roosterbeleid opgesteld is.

 

Gelijktijdig werd er gewerkt aan draagvlak binnen de organisatie voor het nieuwe planning- en roosterbeleid en is een kosten-baten analyse voor de uitrol van het planning- en roosterbeleid over de gehele organisatie gemaakt.

 

De resultaten van het traject zijn drieledig. Voor de efficiency van de planning is er hogere arbeidsproductiviteit, een betere match benodigde en beschikbare capaciteit door minder leegloop, vermindering van verzuim en meer flexibiliteit. De medewerkers rapporteren een hogere medewerkertevredenheid, betere werkdrukbeleving en een betere balans werk-privé. Er zijn tevens lagere kosten doordat er een uniforme werkwijze wordt gehanteerd met minder applicaties. Het aantal applicaties is verminderd van vier tot één.

 

Als maatschappelijk resultaat is benoemd dat er meer rust in de roosters ontstaat. Dit levert meer tevredenheid over werktijden en minder verschillende gezichten voor de klant staan.


Meld u aan voor onze update

Wij sturen maximaal 4 updates per jaar