De Excel-MiniTools Serie

We delen graag onze kennis en hulpmiddelen. De onderstaande excel-minitools zijn gratis te downloaden.


Met deze bruto/netto rekentool bereken je de hoeveelheid uren die per fte beschikbaar zijn voor het rooster.


Met deze rekentool bereken je in hoeverre je diensten de bezettingseis (op basis van halfuren) ‘afdekt”.


Met deze rekentool bereken je in hoe groot de boven- en ondergrens van de jaarurensystematiek (JUS) moet zijn, gegeven je bezettingseis, beschikbaarheid, verwacht overwerk en flexinzet.

Meld u aan voor onze update

Wij sturen maximaal 4 updates per jaar