Publicaties

ModernWorkx publiceert regelmatig in verschillende studies, vakliteratuur en websites. Hieronder vindt u een selectie.


Onze publicaties

22-08-2022

Op NPO_Radio1 in het programma #geldofjeleven heeft Jan de Leede een pleidooi gehouden voor meer experimenten met de 6-urige werkdag. Met een mooi voorbeeld van het Utrechtse bedrijf #Paperdork die dat in de zomer gewoon doet, aldus Nikkie den Dekker. Het is niet altijd en overal toepasbaar, maar we laten veel liggen. Andere landen zoals IJsland, Scandinavië, Nieuw-Zeeland en het VK gaan ons inmiddels voor. Bij werktijdverkorting hoort een gelijkere verdeling van de werkweek voor mannen en vrouwen, een aanpassing van de organisatie en werkprocessen. De uitkomsten zijn veelbelovend: minder stress en burnout, meer werkgeluk, hogere productiviteit, een meer ontspannen samenleving. Beluister het item via de link.

URL

Linkedin artikel: Spreiden van werktijden (link)

Rutte zegt: “spreiding van werktijden”.
Een praktisch voorbeeld met veel keuzes en grote consequenties voor medewerkers.

Het kabinet roept op tot spreiding van werktijden. Soms is dat vrij eenvoudig, maar soms is het de moeite waard om de mogelijkheden goed af te wegen . In dit artikel maken we onderscheid in spreiden in plaats, spreiden in tijd en spreiden in condities.

URL

Infographic: Tips tegen vermoeidheid

Langdurig werken in crisis-roosters brengt risico’s met zich mee. Zo verklein je de risico’s. Voor zorgwerker en management.

pdf

Duurzaam Individueel roosteren – Van idealisme naar realisme

Na ruim 10 jaar ervaring met zelfroosteren bekijkt het Netwerk Zelfroosteren naar wat zelfroosteren heeft opgeleverd. Wat hebben we geleerd van alle ervaringen? Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de beperkingen van het concept? We geloven nog steeds dat zeggenschap over werktijden veel goeds kan brengen, maar er is genoeg geleerd om de voorwaarden helder in kaart te brengen. We brengen het onderwerp ingebed in de praktijk van capaciteitsplanning, we weten inmiddels beter hoe we het implementatieproces moeten inrichten.

pdf

Organisational roadmap towards teal organisations

Organisational Roadmap Towards Teal Organisations. / Bondarouk, Tatiana ; Bos-Nehles, Anna Christina; Renkema, Maarten ; Meijerink, Jeroen Gerard; de Leede, Jan .

Bingley (UK) : Emerald Publishing Group, 2018. 288 p. (Advanced series in management; Vol. 19).
– – –
In this volume, we suggest that self-managing teams require a new way forward in modern organisations. Particularly, we offer a new radmap for leaders who are responsible for the implementation of self-managing teams.

URL

Arbeidsrecht – Recht op onregelmatigheidstoeslag in de vakantie

Het lijkt logisch: een toeslag voor onregelmatige diensten wordt alleen uitbetaald indien de werknemer ook daadwerkelijk buiten de gebruikelijke werktijden aan de slag moet. Wie op vakantie is, werkt niet. Niet binnen de reguliere werktijden en niet daarbuiten. Geen recht op toeslag dus.
Het is echter een vorm van logica waartegen al veel jurisprudentie bestaat. Onlangs bevestigde de kantonrechter dat elke last die intrinsiek samenhangt met de uitvoering van de taken die de werknemer zijn opgedragen in zijn arbeidsovereenkoms ook deel moet uitmaken van de beloning tijdens de vakantie. Zelfs als dit in een algemeen verbindend verklaarde cao-bepaling staat mag de werkgever dit niet afwentelen op zijn medewerkers.

pdf

De zesurige werkdag – Het Financieel Dagblad 10 feb 2018

10-02-2018

Ook gestrest Nederland moet gaan experimenteren met de zesurige werkdag. De produktiviteit kan omhoog, Het verzuim door burn-outklachten omlaag. Werkgevers, wie durft?

pdf

Handboek tactische en operationele personeelsplanning.

30-03-2016

Winst en verlies worden bepaald door een doelmatige inzet van personeel. Zeker in arbeidsintensieve organisaties. Slim omgaan met personeelsformatie, werktijden en roosters is dan essentieel. Is het mogelijk om af te stappen van de standaard achtuurdiensten? Hoe organiseer je een goede personeelsformatie? Wat is een passende set van flexibiliteitsmaatregelen? Deze thema’s bevinden zich op het tactische niveau van personeelsplanning.

Daarnaast speelt het operationele roosterproces een belangrijke rol: het ontwerpen, beheren en afsluiten van de dienstroosters. Doelmatigheid, flexibiliteit en tegelijk robuustheid zijn hierbij kernwoorden, ook als het gaat om zelfroosteren. Het vraagstuk van planning en roostering heeft een sterke verbinding met de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hoe kunnen medewerkers gezond langer doorwerken op onregelmatige werktijden? Werken op onregelmatige werktijden kan een stuk minder ongezond dan nu vaak het geval is. Niet alleen de werkgever, maar ook de medewerker heeft daarin een groot aandeel.

Deze uitgave is te bestellen via de bestelpagina.

Taakversnippering als verborgen arbeidsrisico

Constant gestoord worden door mail, leidingevende, telefoontjes en collega’s maakt dat je niet toekomt aan je hoofdtaken. De beschikbare uren voor primaire taken is vaak veel lager dan een leidinggevende verwacht, met stress en teleurstelling als gevolg. Met drie simpele interventies breng je het evenwicht terug.

pdf

Individueel roosteren in de ploeg

01-05-2015

Ook bij mensen die werken in ploegendiensten is er behoefte aan flexibiliteit. De één wil minder nachtdiensten vanwege zijn leeftijd, de ander wil een vaste vrije dag voor zorgtaken of opleiding. Dit boekje laat zien dat het kan. Ook binnen traditionele ploegendiensten bestaat ruimte voor individueel maatwerk en flexibiliteit.
ModernWorkx heeft meegeschreven aan deze uitgave van het expertisenetwerk zelfroosteren.

pdf

Aan de slag met zelfroosteren in de zorg in uitgave Actiz

04-11-2013

In november 2013 is de brochure verschenen “Aan de slag met zelfroosteren”. In opdracht van ActiZ heeft Jan de Leede een brochure geschreven waarin alle aspecten van zelfroosteren staan beschreven. Speciaal met het oog op toepassing in de zorg. Het gaat onder meer over de varianten van zelffroosteren, het waarom, de voor- en nadelen en de aandachtspunten voor het veranderproces. Ook staan er de belangrijkste punten waar je op moet letten bij de selectie van het meest geschikte roosterpakket (ICT) voor zelfroosteren.

pdf

Whitepaper: Bijna alles over resultaatsturing

Over resultaatsturing is veel geschreven en er zijn diverse methoden beschikbaar die dit ondersteunen. Echter blijven leidinggevenden worstelen met hoe dit in de praktijk te brengen is. De grootste vraag is nog steeds hoe leidinggevende dienen om te gaan met moeilijk meetbare resultaten, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. ModernWorkx schreef een whitepaper met de titel “Bijna alles over resultaatsturing”.

pdf

Zelfroosteren geschikt voor alle werknemers en alle organisaties? in TNO Rapport

Zelfroosteren is een belangrijke trend in werktijden in Nederland. Echter, in de beeldvorming over zelfroosteren komen enkele impliciete uitgangspunten naar voren. Aan de hand van vier stellingen wordt in dit artikel door Jan de Leede en Anneke Goudswaard ingegaan op de vraag of zelfroosteren geschikt is voor alle werknemers en organisaties. Het artikel is verschenen in het TNO rapport “Sociale innvoatie doe je zelf”.

pdf

Nieuw werken, nieuw sturen in PW-De Gids

In het december nummer van het HR vakblad PW-De Gids is het artikel “Nieuw werken, nieuw sturen” opgenomen. Bij Het Nieuwe Werken zijn een afname van de sociale cohesie en het risico op minder effectieve communicatie struikelblokken. Wij schreven een artikel over hoe het ontwikkelen van nieuwe normen en waarden binnen de teamsuitkomst biedt.

pdf

HRM, ICT en sociale innovatie in Tijdschrift voor HRM

In december 2012 kwam het artikel HRM, ICT en sociale innovatie uit in het Tijdschrift voor HRM. Gerrit Kreffer en Jan de Leede gaan hier in op de ontwikkelingen binnen deze gebieden en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Zo blijkt software vaak een belangrijke voorwaarde om het roosterproces bij zelfroosteren te ondersteunen.

pdf

Schillenmodel in FD.outlook

Voor het zomernummer (2012) van FD.outlook schreef Jan de Leede over de ontwikkelingen op het gebied van flexibiliteit. Hij gaf een doorkijkje naar twee uitbreidingen voor de (nabije toekomst.

pdf

Cao gemeenten stelt vakmanschap centraal in Zeggenschap

Thijs Winthagen en Jan de Leede (ModernWorkx) schreven een artikel in Zeggenschap over arbeidsverhoudingen (september 2012) over de nieuwe cao gemeenten. Deze cao gaat uit van een volwassen dialoog tussen werkgever en werknemer.

pdf

Zelfroosteren bij Hilverzorg

Zelfroosteren is een instrument dat langzaam aan bekendheid wint. In de zorg zijn al enkele voorlopers aan te wijzen. HilverZorg is één van die organisaties. In 2011 zijn zij gestart met proeftuinen, dit met ondersteuning vanuit ModernWorkx. Nu is het moment daar om heel de organisatie mee te nemen. “We hebben veel geleerd van de proeftuinen, die ervaring kunnen we nu benutten”, aldus projectleider Marion Verhey.

pdf

Organisation of working time: Implications for productivity and working conditions

Dit rapport onderzoekt werktijden flexibele regelingen in vijf bedrijven van de retail-en automotive sector in Hongarije, België en Nederland met behulp van de case study methode. Het belangrijkste doel van dit onderzoek was om te verkennen en of en onder welke voorwaarden werktijden flexibele regelingen in bedrijven worden uitgevoerd en kunnen de productiviteit verhogen en tegelijkertijd de instandhouding of verbetering van de kwaliteit van het werk in het algemeen en tonen vooral met betrekking tot werk en priveleven. ModernWorkx heeft één van de cases voor dit onderzoek verzorgd.

URL

Verslag Mini-seminar ActiZ over zelfroosteren

Op 17 april 2012 organiseerde ActiZ – brancheorganisatie voor de VVT en kraamzorg – een mini-seminar over zelfroosteren. Het verslag van deze middag, met veel inhoudelijke informatie, is hieronder te downloaden.

pdf

Het Nieuwe Werken – virtuele teams

Tweede van twee artikelen over virtuele teams die zijn geschreven als resultaat van een onderzoek naar virtuele teams.

pdf

Het Nieuwe Werken – virtuele teams (2)

Eerste van twee artikelen over virtuele teams die zijn geschreven als resultaat van een onderzoek naar virtuele teams.

pdf

Individueel roosteren – Brochure NCSI

Bijgaande link is een brochure over Individueel Roosteren. Het is een gedegen overzicht van de vormen van zelfroosteren en de condities waaronder het effectief kan zijn. Het is een notitie van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI). Jan de Leede is lid van de kenniskring over zelfroosteren en heeft hieraan meegeschreven.

pdf

Sturen op output in HR-Praktijk

Artikel over sturen op output in HR-Praktijk.

pdf
Meld u aan voor onze update

Wij sturen maximaal 4 updates per jaar