Portfolio

Ga terug

Axira, Coöperatie voor ambulance-diensten

“Beter samenwerken door verbeteren van flexibiliteit, processen en planningssoftware”

Axira is de coöperatieve samenwerking tussen zelfstandige regionale organisaties voor ambulancezorg. Axira heeft een verkenning uitgevoerd naar samenwerking het gebied van planning en roostering tussen de Axira-partners. Op grond van die verkenning is besloten om de samenwerking gestalte te geven op twee niveaus: (1) afstemming op het gebied van roostervisie, -beleid en werkwijze/procedures en (2) samenwerking op het gebied van ICT.

 

Aan ModernWorkx is gevraagd de projectleiding op zich te nemen. Dat betekende indit project het organiseren, voorbereiden en verslaglegging van de bijeenkomsten. Ten tweede heeft ModernWorkx inhoudelijk geadviseerd over de afstemming van roosterbeleid en werkwijze en de selectie van Plannings-software.

Voor de eerste vraag is werkgroep ‘roostervisie’ op Axira-niveau opgericht. Hierbinnen zijn verschillende vraagstukken uitgewerkt zoals de visie op centraal of decentraal roosteren en de visie op flexibiliteit en reservecapaciteit. Ook de werkwijze van roosterprocessen (publicatietermijn, roosterperiode), organisatie (verantwoordelijkheden leidinggevende, planner), ruilingen (bevoegdheden medewerker) en taakafstemming planner, manager, medewerker.

 

Het tweede deel betrof de software. Naast de breed waargenomen tevredenheid over de administratieve afhandeling is er ook veel ontevredenheid over de arbeidsintensieve functionaliteiten en het gebrek aan maatwerk en intelligentie in het systeem. ModernWorkx heeft het voorlopig functioneel ontwerp (FO) verfijnt en een definitief FO gemaakt met inbreng van alle partners. Er zijn een aantal eisen toegevoegd om ook een vorm van intekenroosters te kunnen ondersteunen.


Meld u aan voor onze update

Wij sturen maximaal 4 updates per jaar