Tools

GRIP: Gezond Roosteren in Ploegen

Lastig altijd, die discussies over roosters. Is dit rooster nu zwaarder of niet? De één vindt dit, de ander wat anders. Hoe gezond is een rooster eigenlijk? Is een check op de Arbeidstijdenwet dan voldoende? ModernWorkx heeft een tool die de discussie over roosters kan objectiveren. Met GRIP kun je de discussie over roosters overzichtelijk maken. GRIP berekent van ieder rooster een score van de gezondheidsrisico’s. Hoe hoger de score, hoe zwaarder het rooster qua fysieke en sociale belasting. Op basis van wetenschappelijke studies naar de belastende kenmerken van het rooster (zoals aantal en reeks opeenvolgende nachtdiensten, dienstlengte, verkorte rust, weekenden, rotatierichting, vrije dagen) worden de scores berekend en gewogen. De totaalscore wordt omgezet in een aantal thema’s om de discussie over roosters verder te structureren. Verder is een check op de Arbeidstijdenwet in de tool opgenomen. Onder meer ASML, KLM, Ministerie van Defensie, Schiphol en FNV maken gebruik van GRIP.

Meer weten? Neem gerust contact op!

Meld u aan voor onze update

Wij sturen maximaal 4 updates per jaar