Capaciteitsmanagement in de zorg


Capaciteitsmanagement in de zorg

We kunnen er helaas niet omheen dat we met de huidige krappe arbeidsmarkt in een lastig parket zitten als het aankomt op personeelstekorten in de zorg. De vergrijzing werkt de krapte in de hand en zorgt tevens voor een steeds grotere zorgvraag. Een goed capaciteitsmanagement in de zorg is – juist nu – een essentiële component van een zorginstelling, bedrijf of organisatie.

Waarom een goed capaciteitsmanagement in de zorg zo belangrijk is

Capaciteitsmanagement houdt zich bezig met de balans tussen het aanbod in personeel en de uren die moeten worden gemaakt. Zijn deze is disbalans, dan gaat dit niet alleen het personeel aan. Ook de klanten zullen merken dat de planning niet goed verloopt. Op termijn kan dit een recept zijn voor grote kostenposten. Capaciteitsmanagement in de zorg levert een bijdrage aan een optimale personele inzet en planning. Dit vergt een goede vooruitziende blik.

Capaciteitsmanagement in de zorg focust zich voornamelijk op de middellange termijn: u kunt hierbij uitgaan van zo’n 6 maanden tot anderhalf jaar. Zelfs binnen zo’n korte tijd is het belangrijk goed overzicht te bewaren. Niet alleen moet de kwaliteit van de zorg gewaarborgd worden, ook moet de mentale en fysieke gezondheid van de zorgverleners worden gerespecteerd én heeft een instantie te maken met kosten die moeten worden gemonitord. Dit alles staat of breekt met een goed capaciteitsmanagement in de zorg. Wanneer uren functioneel en goed overwogen worden ingevuld, kan de beste zorg worden verleend.

De uitdagingen

Capaciteitsmanagement in de zorg vraagt om keuzes. Er moet goed gekeken worden naar het werk wat er wel, of niet, moet worden uitgevoerd. Hoe zorgt een team er bovendien voor dat het flexibel blijft? Welke afspraken worden er gemaakt in verband met vakantie en beschikbaarheid? Deze dingen lijken voor de hand liggend, maar dienen bij een goed capaciteitsmanagement in de zorg serieus genomen te worden.

Wanneer bijvoorbeeld iedereen tegelijk op vakantie gaat, kan een planning al niet goed rondkomen. De zorg kan niet goed verleend worden, en de kwaliteit gaat achteruit. Op termijn kost dit geld. Zoals u ziet hebben ogenschijnlijk onbelangrijke dingen hun werking op allerlei verschillende processen.

Conclusie

Een goed capaciteitsmanagement in de zorg vraagt een heldere vooruitziende blik, waardoor er geanticipeerd kan worden op het aanbod in personeel en de beschikbaarheid in uren. Zolang deze in balans zijn, zullen processen zo goed als mogelijk verlopen. Wanneer deze dat niet zijn, sijpelen de problemen door naar alle lagen van de organisatie. Een goed georganiseerde capaciteitsplanning is dus belangrijker dan dat u denkt.

Meld u aan voor onze update

Wij sturen maximaal 4 updates per jaar